Monday, March 26, 2012

KURSUS APLIKASI KOMPUTER DAN BENGKEL PEMBANGUNAN ITEM PB BC101

TAJUK : KURSUS APLIKASI KOMPUTER DAN BENGKEL PEMBANGUNAN ITEM PB BC101


TARIKH : 20-22 FEBRUARI 2012

TAJUK : KURSUS GEOGEBRA DAN BENGKEL PEMURNIAAN ITEM PB MATEMATIK

TARIKH : 23-24 FEBRUARI 2012

TEMPAT : MAKMAL G1, JMSK, PSP

MASA : 8.30 PAGI – 5.00 PETANG

Pada 20 – 22 Februari 2012, semua staf JMSK telah menyertai KURSUS APLIKASI KOMPUTER DAN BENGKEL PEMBANGUNAN ITEM PB BC 101. Kursus yang diadakan selama 3 hari ini bertujuan untuk memantapkan lagi penggunaan komputer di kalangan pensyarah terutamanya bagi Microsoft Office Project Management, GIMP dan juga Audacity. Kursus ini telah berjaya meningkatkan pengetahuan pensyarah terhadap aplikasi tersebut. Pada hari ketiga kursus, turut diadakan bengkel Pembangunan Item PB BC101. Dalam bengkel ini, pensyarah-pensyarah dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan setiap kumpulan mendapat satu topik bagi kursus Computer Application. Setiap kumpulan telah membina ‘latihan di dalam makmal’ yang spesifik mengikut setiap jabatan di PSP ini. Kursus ini telah berlangsung dengan jayanya dengan kerjasama dari semua staf JMSK yang komited.
Manakala pada 23-24 Februari, semua staf JMSK menghadiri pula KURSUS GEOGEBRA DAN BENGKEL PEMURNIAAN ITEM PB MATEMATIK. Kursus yang berlangsung selama 2 hari ini juga bertujuan untuk meningkatkan lagi kemahiran pensyarah terhadap penggunaan software GEOGEBRA yang akan digunakan dalam pembelajaran Matematik. Hari yang kedua diteruskan dengan Bengkel Pemurnian Item PB Matematik.

No comments:

Post a Comment